Zariadenie zabalíte pre bezpečnú prepravu a odovzdáte kuriérovi

Instagram @PC_Servis.sk