Váš názor je dôležitý

Vašu spätnú väzbu potrebujeme aj na nasledovných stránkach, ktorých je možné hodnotiť naše služby

Všetky záznamy umožňujú pridať text hodnotenia aj hviezdičky. V prípade, že nechcete publikovať žiadny text, ohodnoťte naše služby aspoň hviezdičkami od 1-5, pričom 5 je najvyššie pozitívne hodnotenie.

Pre www.pc-servis.sk môžete pridať hodnotenie aj na tieto stránky umožňujúce hodnotenie

Ďakujeme

Instagram @PC_Servis.sk